Na luzie

Uczniowie klas edukacji wczesnoszkolnej 7 czerwca 2019r. z ogromnym zapałem 
uczestniczyli w kolejnych Kieleckich Dniach Energii.

Zdjęcia
Katecheci zapraszają wszystkich na Mszę św. na zakończenie roku szkolnego, w środę 19.06.2019r., o godz. 8.00, do kościoła przy ul. Urzędniczej. Szczegóły w załączniku.

M. Zajączkowska

 

Msza

SZANOWNI UCZNIOWIE I RODZICE

Dyrektor Szkoły, Wychowawcy i Nauczyciele serdecznie zapraszają na uroczyste zakończenie Roku Szkolnego, które odbędzie się w ŚRODĘ 19 czerwca 2019r. o godz. 9. 15 w sali gimnastycznej.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!!!

…A PO ODEBRANIU ŚWIADECTW I NAGRÓD 

ŻYCZYMY UDANYCH WAKACJI

W związku ze zmianą przez Świętokrzyskiego  Kuratora Oświaty, Zarządzeniem nr 29/2019 oraz Zarządzeniem nr 30/2019 z dnia 13 czerwca 2019r., terminów zawartych w harmonogramie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych, zmianie ulega pkt. 9 Zasad rekrutacji do publicznych szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych dostępnych w Systemie Elektronicznego Naboru na rok szkolny 2019/2020

9.

Od 19 czerwca 2019 godzina 08:00 do 25 czerwca 2019 godzina 15:00

 1. Kandydat wprowadza do Systemuoceny jakie uzyskał na świadectwie ukończenia szkoły, liczbę punktów z egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu gimnazjalnego, 
  a także inne osiągnięcia(wpisane na świadectwie),
 2. Kandydat, który został zwolniony z egzaminów przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej  wprowadza do systemu oceny ze świadectwa i inne osiągnięcia (wpisane na świadectwie),
 3. Kandydat doręcza do szkoły pierwszego wyboru,do której złożył wniosek,kopię świadectwa oraz kopię zaświadczenia o wyniku egzaminu, w dniach roboczych, 
  tj. 19.06.2019; 21.06.2019; 24.06.2019; 25.06.2019 
  w godzinach 8.00-15.00
 4. szkoła ponadpodstawowa/szkoła ponadgimnazjalna pierwszego wyboru weryfikuje prawidłowość wprowadzonych danych ze świadectwa i zaświadczenia o wyniku egzaminu, a następnie zatwierdza je w Systemie.

Kandydat, aby móc wprowadzić do Systemu:

* oceny z poszczególnych przedmiotów znajdujące się na świadectwie.

* liczbę punktów otrzymaną  z egzaminu,

* inne osiągniecia,

powinien zalogować się do Systemu wybierając opcje „Zaloguj się”, wybrać zakładkę „Kryteria naboru”, a następnie w wyświetlonym panelu uzupełnić wszystkie wymagane pola.

UWAGA: 
Aby Kandydat mógł wprowadzać oceny w terminie od 19 czerwca 2019 godzina 08:00 do 25 czerwca 2019 godzina 15:00 powinien dostarczyć wniosek do szkoły pierwszego wyboru, a jego status w Systemie powinien być „zaakceptowany”.

Szkoła pierwszego wyboru po otrzymaniu kompletu dokumentów sprawdza prawidłowość wprowadzonych danych i potwierdza osiągnięcia ucznia. Kandydat po zalogowaniu się do Systemu otrzyma komunikat „Osiągnięcia Kandydata zostały potwierdzone przez szkołę pierwszego wyboru”, a w zakładce „Lista preferencji” pojawią się liczby punktów jakie uzyskał do wybranych grup rekrutacyjnych.

UWAGA: 
Kandydaci bez potwierdzonych osiągnięć nie biorą udziału w rekrutacji i nie zostaną zakwalifikowani do żadnej grupy rekrutacyjnej.

PART 1560330920221

Dnia 12.06. Julia Cedrowska i Jakub Wójcik udali się na wspaniałą galę, podczas której rozstrzygnięto konkurs "Recykling na miarę. Moniuszko inspiruje". 28 szkół przesłało 161 prac, wśród których były prace naszych uczniów. Poziom prac był wyrównany, niesamowicie wysoki. Tym razem nasi młodzi artyści otrzymali dyplomy i nagrody pocieszenia, ale już szykują się do przyszłorocznej edycji, która będzie poświęcona ochronie środowiska. Trzymamy kciuki i życzymy duuuużo zapału do pracy!

O konkursie można przeczytać TU

Wyszukiwarka